Meer resultaten voor recyclage

 
recyclage
Afval recycleren Belgium.be.
Recyclage in het dagdagelijkse leven. Gisteren afval, vandaag een gebruiksvoorwerp. Gerecycleerde producten zijn overal aanwezig in ons leven. Lees meer over recyclage en gerecycleerde producten op de website van Fost Plus. U vindt er informatie over het belang van recycleren, de bestemming van gesorteerde verpakkingen en recyclageprocessen.
recyclage van GFT Intercommunale van de Ontwikkeling van de Kempen IOK.
Is afvalarm winkelen mogelijk? Vraag het aan de compostmeester. recyclage van gemengde restplastic. recyclage van GFT. recyclage van glas. recyclage van hout. recyclage van kaarsresten. recyclage van kurken stoppen. recyclage van papier en karton. recyclage van PMD. recyclage van restafval.
André Celis Container en Recyclage.
U bent hier: Historiek Toekomst. Naast het verdelen van bouwmaterialen verzorgt André Celis ook de recyclage van afvalstoffen voortgebracht uit renovatie, afbraak en nieuwbouw: bouwafval. Ons uniek recyclagecentrum te Lubbeek was te klein geworden. In 2008 verhuisden we naar de ruimere site te Kampenhout.
Recyclage van kunststof Vanheede Environment Group.
Naast de recyclage van courante kunststoffen zoals polyethyleen PE en polypropyleen PP, biedt Vanheede Polymers Compounds tevens oplossingen voor meer technische en moeilijk verwerkbare kunststoffen die tijdens het productieproces vrijkomen. Polypropyleen of PP: bumpers, verpakkingen, koffers, netten, speelgoed, bloempotten, textiel.
Recyclage.
Waardevolle grondstoffen worden terug in de productiekringloop gebracht en het milieu wordt gespaard. De gecontroleerde teruggave, de behandeling vooraf, de ontmanteling en de recyclage van het restvoertuig zijn vier stappen van milieuvriendelijke recyclage van afgedankte wagens. De recyclage begint bij de afgifte van de wagen in een erkend overnamepunt of een goedgekeurd recyclagebedrijf.
Recycleren Bebat.
Bij de recyclage van nikkel metaalhydride batterijen wordt het ijzer, nikkel en kobalt er terug uitgehaald. Bij de recyclage van loodaccus wordt het accuzuur eerst verwijderd. De batterijen worden gesmolten in een oven waarbij het plastic samen met cokes als brandstof dient.
de recyclage en het hergebruik van cellenbetonafval OVAM.
De overeenkomst omvat een aantal engagementen tot samenwerking en een concrete doelstelling voor de recyclage van cellenbetonafval: we streven naar de recyclage en dus het hergebruik van 30 000 ton cellenbetonpuin uit Vlaanderen in 2014. De laatste jaren werd er jaarlijks ongeveer 17 000 ton cellenbetonafval gerecycleerd.
Recyclage De Standaard.
Correspondent Plastic, Afval, Recyclage, Europese Raad, Joke Schauvliege. 18/05/2018 Artiest blaast versleten banden nieuw leven in. Deze kunstenaar bewijst dat het containerpark lang niet de enige eindbestemming hoeft te zijn voor versleten banden. Hedendaagse kunst, Marokko, Recyclage. 18/05/2018 Recyclage stijgt, maar niet snel genoeg.
Recyclage van afgedankte zonnepanelen Vlaanderen.be. chat-alt. chat. cross. login. question-circle. search. smiley. star. thumb. up-down. vlaanderen-logo. warning.
Dat geld komt terecht in een fonds dat wordt gebruikt voor de kosteloze inzameling en recyclage van afgedankte zonnepanelen. Zonnepanelen bevatten immers veel kostbare materialen die perfect te recycleren zijn. De recyclagebijdrage geldt voor alle nieuwe panelen. Die bijdrage moet ervoor zorgen dat later de recyclage ervan gefinancierd kan worden.

Contacteer ons